Přilba - velikost


3 replies [Last post]
User offline. Last seen 5 years 8 weeks ago. Offline

Dobrý den,
nedávnou jsem si koupil brýlovou přilbu na vikinga a je krásná. Akorát je mi velká. (obvod má 74 a já bych potřeboval tak 68)
Dalo by se s tím něco udělat aby se nemusela dělat nová?

(je snýtovaná dohromady z čelenky, brýlí, dvou žeber a čtyrech "vydutin")

Sillas's picture
User offline. Last seen 1 year 33 weeks ago. Offline

Jirtak wrote:
Těch 68 je samozřwjmě už v batvatu a s kroužkovou kuklou.

V tom případě zkus vnitřek přilby něčím vycpat. Radši nějakym pevnějšim materiálem, jako třeba surovou kůží, nebo do toho vlep další tuhou vycpávku.
V krajním případě, jestli je i tohle málo, tak si obstarej extra silnej batwat, a kuklu si neber.

User offline. Last seen 5 years 8 weeks ago. Offline

Těch 68 je samozřwjmě už v batvatu a s kroužkovou kuklou.

Sillas's picture
User offline. Last seen 1 year 33 weeks ago. Offline

Sežeň si batwat Wink

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news

Nejbližší larpy