Přilba - velikost


3 replies [Last post]
User offline. Last seen 4 years 31 weeks ago. Offline

Dobrý den,
nedávnou jsem si koupil brýlovou přilbu na vikinga a je krásná. Akorát je mi velká. (obvod má 74 a já bych potřeboval tak 68)
Dalo by se s tím něco udělat aby se nemusela dělat nová?

(je snýtovaná dohromady z čelenky, brýlí, dvou žeber a čtyrech "vydutin")

Sillas's picture
User offline. Last seen 1 year 3 weeks ago. Offline

Jirtak wrote:
Těch 68 je samozřwjmě už v batvatu a s kroužkovou kuklou.

V tom případě zkus vnitřek přilby něčím vycpat. Radši nějakym pevnějšim materiálem, jako třeba surovou kůží, nebo do toho vlep další tuhou vycpávku.
V krajním případě, jestli je i tohle málo, tak si obstarej extra silnej batwat, a kuklu si neber.

User offline. Last seen 4 years 31 weeks ago. Offline

Těch 68 je samozřwjmě už v batvatu a s kroužkovou kuklou.

Sillas's picture
User offline. Last seen 1 year 3 weeks ago. Offline

Sežeň si batwat Wink

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news