Kovový korbel s víkem


1 reply [Last post]
User offline. Last seen 3 years 38 weeks ago. Offline

Nevíte kde bych sehnal kovový korbel s víkem?
Nejlépe s ocejchovaným objemem, popř. jak si ho pak nechat ocejchovat?

Dowrin's picture
User offline. Last seen 4 years 49 weeks ago. Offline

Asi snad jedině v zahraničí:
http://www.amazon.co.uk/One-Pint-Lined-Pewter-Tankard/dp/B00198BCBI
klíčové spojení: tankard with lid (jakože korbel s víkem).
Dowrin

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news

Nejbližší larpy