zapínání nátepníku


1 reply [Last post]
User offline. Last seen 6 years 31 weeks ago. Offline

Je lepší u koženého nátepníku šněrování nebo zapínání na kožené řemínky?Děkuji za odpověd.

Samotář's picture
User offline. Last seen 24 weeks 3 days ago. Offline

Šněrování je rozhodně jednoduší...

Lidstvo nemůže získat nic, bez toho aniž by se předtím něčeho vzdalo. Abychom něco získali musíme ztratit něco ve stejné hodnotě. To je zákon o rovnosti výměny.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news