historicky šerm-správná škola??


1 reply [Last post]
User offline. Last seen 6 years 9 weeks ago. Offline

chtěla bych se zeptat, jaká škola historického šermu je ta správná, po pár zkušenostech s bojem, bych chtěla něco konečně umět, jen nevím která škola je ta správná?? nejpodobnější mi přijde italská, ale nevím...
děkuji za odpověď

Mawiel
User offline. Last seen 4 years 17 weeks ago. Offline

Za prvé: dělení šerm na italská, německá,.... je zastaralé a zavádějící. Šerm se dělí podle zbraně se kterou se šermuje a to se pak ještě upřesňuje podle konkrétní učebnice (např.: dlouhý meč podle Lichtenaura, 14.stol a nebo šerm mečem a puklířem podle codexu I.33 z poslední čtvrtiny 13. stol.)

Za druhé: podle prvního bodu logicky vychází, že žádná škola šermu není ta správná nebo ta nejlepší ale prostě záleží čím se oháníš.

A za třetí: většina těchto technik (jak se jim správně říká) jsou zaměřeny na souboj jeden na jednoho stejnýmy zbraněmy. Pokud jdeš do bitvi tak pokud nemáš koně je pro tebe nejideálnější dlouhé kopí + krátká pobočka (viz. třeba landsknechti).

Pokud chceš šermovat tak se zkus třeba mrknout na armaferre.cz

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news

Nejbližší larpy