Mapa


2 replies [Last post]
Astralien's picture
User offline. Last seen 8 weeks 4 days ago. Offline

Omlouvám se, ale nenašla jsem znovu fórum, kam se házají chyby... Tak jsem založila tohle.

Dlouho jsem sem nepřinesla žádnou „chybu“. Když se spouštěl kalendář, fungovala tu mapa. Bylo by možné ji znovu zprovoznit? Byla to moc fajn vychytávka.

Díky za odpověď, kam se ta mapa vypařila. A taky kam hazet chyby, když na nějaký sem tam narazím...

Druidka, bardka, lučištnice,
bytost mnoha jmen,
zvaná jsem však ponejvíce
elfkou Astralien
Astralien's picture
User offline. Last seen 8 weeks 4 days ago. Offline

To by bylo super. Myslím, že to hodně pomáhá při hledání nových akcí, na které jet... Líp to ukáže, "že to vlastně není tak daleko". O možná tak i líp ukecám naši omladinu, aby viděla i nějakou pořádnou akci, ne jen naše.

Druidka, bardka, lučištnice,
bytost mnoha jmen,
zvaná jsem však ponejvíce
elfkou Astralien
Tarenor's picture
User offline. Last seen 2 weeks 2 days ago. Offline

Ahoj, tento nedostatek vznikl tím, že mapový modul bránil funkčnosti celého kalendáře. Poptám se, zdali je již tento modul opraven, abychom ho mohli znovu nasadit.

Správce LARP.cz
2. viceprezident ASF Asociace Fantasy, z. s.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news

Nejbližší larpy