Polemika nad škatulkováním a hraní si s češtinou


Mealtiner - zveřejněno28 Listopad 2011

Nejsem moc dobrej v českém jazyce. Dělám spoustu chyb, gramatických, slohových, i dalších. Vím to o sobě. Přesto mám rád, jak je český jazyk krásný a bohatý. Že existuje spousta krásných českých slov, které byste do angličtiny nepřeložili.

Současně jsem také organizátor a hráč larpu. Když jsem teď před pár dny počítal, jak dlouho se vlastně v této oblasti pohybuji, dostal jsem se k číslu deseti let. Rozuměj: 10 let.

Není to dlouho. Znám spoustu lidí, hráčů i organizátorů, kteří se v této oblasti pohybují mnohem déle než já.

 

Proud času

Jednou z věcí, které si všímám čím dál víc, je to, jak ubíhá čas. Larp v české republice žije. Z malých, ustrašených, naivních organizátorů se stali velcí chlapi (a ženské, abychom byli genderově korektní). Přestali chodit do školy a začali vydělávat peníze.

Akce čím dál víc organizují formální uskupení či neziskovky, a parta kamarádů, která dělá akci pro své další kamarády se vídá čím dál méně.

Písmena L.A.R.P., slovo LARP, larp dostavá v průběhu času postupně také jiné významy a jiné definice. S příchodem diverzifikace larpů tak dochází k posunu významu dříve používaných termínů.

Já bych se chtěl pouze zamyslet nad některými prvky, které tu jsou. A zda je, či není vhodný ten který posun, který se objevuje.

 

Historie

Když jsem začal na larpy jezdit já, už tu nějaký ten pátek byly. Dokonce tu už nějaký pátek bylo i slovíčko LARP. Ale nebylo tomu tak vždy. Když se podívám například do prvních pozvánek a pravidel larpu Pán Prstenů (první ročník se konal v roce 1992) tak tam nebyla o nějakém larpu či dřevárně ani zmínka.

Tenkrát existovaly jen dvě věci (alespoň pro mě, jak jsem to tehdy chápal). Byla to dřevárna a byl to larp. Dvě věci, které spolu měly mnoho společného. Teď si asi říkáte, proč říkám larp a ne třeba outdoor fantasy larp či komorní larp či postapo a mnoho dalších věcí. Tehdy (alespoň pro mě) nic takového nebylo.

Obr č.1: První členění larpu

Později jsem odhalil, že existují městské hry (dle dnešní terminologie městské larpy - snad?).

V obrázku vlevo jsem vám to zkusil nakreslit.

Už tehdy byly hádky, jak se čemu má říkat. Já jsem jen viděl, že všechny tyto tři mně tenkrát známé věci měly a dodnes mají společné prvky. Jen se nějak nevědělo, jak se tomu nahoře má říkat. Zkrátka chyběl termín. Slovo. Slovíčko. Cokoliv.

 

Druhé členění

Během pár let začala jezdit na larpy velká škála hráčů. A mnozí z organizátorů larpů hledali nové náměty a nové žánry.

S masovostí (konkrétně na velkých dřevárnách) se objevil jeden velký a dodnes na mnoha z nich vídaný nešvar. Přestalo se hrát. Přesně jak tvrdí mnozí kritikové, z dřeváren se stával sport, kdy se modří utkají s červenýma a kdo má víc bodů (fragů) vyhrál. Lidé si přestali hrát.

Obr č.2: Druhé členění larpu

Vedlo to ke dvěma věcem. Jednak se začaly objevovat skupiny hráčů, kteří toto nechtěli a hraní a hraní si se snažili na dřevárnách prosazovat jak to jen šlo (a jak je pravidla a organizátoři nechali). Byly to doby elfích slavností, rohanských vojenských přehlídek, nočního vyzvědačství strategií apod.

Druhým důsledkem bylo pozměnění členění a struktury chápání pojmů. Zkusil jsem jej opět načrtnout tak, jak jsem to tehdy chápal já. Jak vidíte, ani teď jsem necítil a neviděl žádný termín či slovíčko které by to všechno zastřešovalo.

Pro kritiky, kteří se určitě objeví: opakuji, že takhle jsem to v dané chvíli cítil já.

 

Sport či divadlo

Neblahým důsledkem (tedy já to tvrdím, že to byl neblahý důsledek), bylo to, že s množstvím hráčů a s počtem objevujících se teoretiků a internetových kritiků a řvounů (dnes se jim říká trollové a tomu co dělali trolling) se čím dál víc ukazoval na veřejnosti názor, že dřevárna není larpem. Že dřevárna je sportem. Z tehdejšího pohledu to tak mohlo vypadat. Když se podíváte zpět na obrázek, zjistíte, že to tak asi i bylo.

Já tvrdím, že to bylo hlavně proto, že neexistoval termín. Že tam někde nahoře byly ony tři tečky, které nikdo nedovedl nahradit.

V dnešním pojetí či chápání slova larp si troufám tvrdit, že toto již neplatí.

 

Vývoj a růst

V průběhu dalších několika let se začaly objevovat stále další a další druhy, žánry, subkategorie larpů. Dnes velmi populární a již asi i nejčastější larpy komorního typu, postapokalyptické larpy, airsoft-larpy, steampunk, jeepforma, a mnoho dalšího. Je jich mnoho. Navíc každý organizátor se snaží právě tu svou hru nějak vyhradit vůči ostatním, aby získal hráče. I v té naší malé bublině existuje a funguje konkurence. A ve snaze si "krást" hráče jsme, my všichni, schopni tvrdit že pouze to naše je tím pravím larpem. Že pouze my děláme larp. Že cokoliv ostatního larpem nikdy být nemohlo a ani nikdy být nemůže. A proto se dost často setkáte s tím, že někdo říká, co všechno daná hra není. Poměrně málo lidí se naučilo říkat, co vlastně jejich hra je.

pozn.: Na českém internetu existuje jedna taková webovka. Říká se jí Larpedie. Najdete ji na adrese: wiki.larpy.cz. A jednou z věci, kterou tam najdete je třebas i toto členění larpů: Druhy larpů

Obr č.3: Třetí členění larpu

S vývojem larpové teorie došlo k tomu, k čemu dojít muselo. Objevil se onen dlouho hledaný termín, který by to celé zastřešil. A jakej že to je? Že jej neznáte? Ale znáte. Tím termínem je LARP. Díky tomu došlo ale k paradoxu, který vidíte na dalším obrázku. Slovo larp se tam najednou objevilo celkem dvakrát. A s ním se objevilo i několik proudů tvrzení co to je larp. Organizátoři a tvůrci komorních larpů se chtěli vymezit od dřeváren a světů a všech ostatních věcí. Proto tvrdili, že nejsou ani dřevárnami ani těmi ostatními larpy (opět se odvolávám na to, jak jsem to cítil já). Hráči a organizátoři dřeváren se začaly vymezovat proti komorním larpům. A skupina uprostřed zůstala tak trochu zapomenuta.

Mnoho hráčů a organizátorů se zaseklo právě v tomto bodě u tohoto členění. Nejsou schopni rozlišit který larp mají zrovna na mysli. Mají klapky na očích a nevidí do svého okolí. Nevidí, že si larp žije svým vlastním životem. Bez ohledu na to, co tvrdí právě oni.

A věta "Larp se dělí na larp a …" je přece nesmyslná i z pohledu selského rozumu, ne?

 

Teorie a praxe

S tím jak se larpy rozvíjely, se musela objevit i larpová teorie (či jak to nazveme) a lidé, kteří se jí zabývají. U nás dali právě tito lidé základ larpové konferenci Odraz. Teorii ale samozřejmě neprovozují ti druzí. Těmi byly v dané době hráči a organizátoři dřeváren. A je škoda, že se právě tato skupina neúčastnila alespoň z počátku této české konference. Na první z nich byly na oplátku dřevárny navždy vyloučeny z kruhu larpů. Můžou si za to samy!    

Naštěstí teorie je jedna věc a praxe druhá. A nebo teoretici málo křičeli. Tak či tak, dřevárna je a zůstane larpem i dále. Dokonce se v poslední době dále člení, štěpí a diverzifikuje (fuj, to je ale krásné české slovo, že?)

 

Dřevárna

Jeden z dopadů na dřevárny toto všechno minulé ale má. Tím dopadem je fakt, že někteří organizátoři dřeváren dělají přeci larpy. Ne? Ale o dřevárnách přeci mnozí tvrdí, že to mezi larpy nepatří. Sakra. Jak to? Jak je to možné? A co s tím?

Takže když slovíčko dřevárna neznamená larp, jak tedy budeme říkat našim hrám?

Je to asi dva roky zpět, kdy se začalo ve větší míře objevovat spojení larpová bitva, nebo také bitva s prvky larpu.

Tímto spojením organizátoři vlastně říkají, že ta jejich hra přece jen je larpem. Že oni to tak cítí, a že kdokoliv tvrdí opak je špatnej. A hlavně tímto spojením, tímto novým termínem zalepíme huby všem těm, kteří říkají něco o dřevárně. My ji přeci neděláme, my děláme bitvu s prvky larpu.

Pro mě je zrovna tento vývoj velkým zklamáním. Čeština je velice krásný jazyk. A považuji za urážku češtiny nevyužívat její barvitost a květnatost. Proč to krásné české slovíčko dřevárna házet do koše? Proč? Vysvětlíte mi to někdo? To, že tu hru označíme jiným termínem ji přece neudělá jinou. Jiný termín neznamená, že formát je také jiný. Je to pořád ta naše stará dobrá dřevárna.

 

Závěr

To, co tvrdím já a mnozí další je fakt, že hádat se, škatulkovat a třídit, pomlouvat ty druhé hry které nejsou larpy, je špatně. A dít by se to nemělo. Měli bychom naopak táhnout všichni za jeden provaz. Já jsem po deseti letech u larpu dospěl k názoru, který vystihuje můj poslední obrázek.

Obr č.4: Čtvrté členění larpu

Ani jedna ze subkategorií není víc a ani míň. Ta umí to a ta zas ono. Jedna se zaměřuje víc na akci, druhá víc na prožitek a třetí třeba zase na hraní role. Vždy ale v určitém poměru k ostatním. Larp ze všech těchto her dělá právě to, co mají společné. Je to na živo - "L". Je v tom špetka akce - "A". Každý z nás má svou roli, "R", ať už je to skřet či holywoodský režisér. A co je nejdůležitější, je to hra, je to o hře - "P". Hrajeme si a bavíme se. A to je to, co nás všechny spojuje. L.A.R.P.

2
Váš hlas: Žádná Průměr: 2 (4 hlasů)

Jezdím asi 7 let, mám zasebou něco přes 50 akcí.. A hrozně se mi líbí, jak jsi to napsal. Celou dobu to vnímám dost podobně jako ty! Ale je fakt, že je to prostě slovíčkaření.. :)

LARP - Because real life sucks...

http://www.vyiri.net

Na začátek sem nepochopil těch tvých 10 let (1992 - 2011 ???), ale nevadí v tom se rýpat nebudu.

Já jezdím na LARPy od r.2003 a za tu dobu jsem byl na 54 LARPech, dřevárnách, postapo atd.

Já bych viděl dělení asi takto:

 

< dle formy >

LARP - "hraní rolí na živo"

 - bitva (rolemi jsou členové armád, velitelé, seržanti, králové atd.) - někdy též "špatně" označeno Dřevárna (tento název jen říká, že se používají dřevěnné zbraně - proto je pro mně skoro rovnocenné s LARPem)

 - svět (větší LARP, hodně prvků RP, většinou volba nějakého povolání, rasy, strany)

 - komorní (s menším počtem hráčů, většinou vybraných/pozvaných)

 - městský (hraje se ve městě, nejčastěji v noci či několik dní/týdnů 24hod.)

 - družinovka (velký počet CP, bestiáře atd. či případně střídání několika lidí v těchto rolích - je to opravdu Dračí doupě naživo, akorát bez kostek)

 - možná ještě další druhy, ale o nich moc nevím, proto se o nich nebudu rozepisovat, abych se nedopustil nějakých chyb

 

< dle žánru >

 - Fantazy

 - Postapo

 - SteamPunk

 - SCI-Fi (i Shadowrun)

 - Současnoust či blízká budoucnost

 - Upíři, vlkodlaci atd. (styl jako filmy Blade, Underworld atd.)

 - Historické období (třeba i 2. světová válka, r.1968 atd.)

 

Vysvětlení: Podle tvého dělení je Postapo LARP něco jiného než Fantazy svět, tomu nerozumím. Jezdím na oboje a např. starý dobrý (dnes už není) FalloutLARP a např. Zlenice (Erien) se nijak od sebe neliší z pohledu toho co hráč musí dělat, jak se celá akc odvíjí atd. Jediné v čem se liší je žánr. První se odehrává v postapokalyptickém světě z her Fallout a druhá ve fantazy světe ERIEN vymyšleném organizátory hry. To samé může být všude, to že je akce jiného žánru ještě neznamená, že to nebude bitva, svět, družinovka atd.

Kam byste třeba zařadili Western LARP??? Airsoft? Třeba se použijí NERF zbraně, takže tohle asi né. Komorní LARP? Nebude mít žádný prvek komorního LARPu, sakra tak kam s nim. Postapo ani fantazy to neni, městský nebo dřevárna už tuplem. Samozřejmně se nabízí možnost pro ATD. Dle mého by bylo řešení problému jednodušší: Je to svět a žánr je Hist. období (divoký západ - samozřejmně že to bude vymyšlené, ale i tak tam asi nebude nic co by nemohlo existovat - většinou :-D )

 

Toť vše, jinak nechci tímto autora článku nijak plýsnit nebo tak, jen poukazuji své názory a určitě i se mnou nebude někdo souhlasit.

Bojuj a přežiješ!
Kdo uteče ten vyhraje a ránu do zad dostane!

 

Jen odpovím na tvou otázku "Kam byste zařadili ...."

Když se mrkneš na poslední obrázek, tak přesně tam. Některé zmiňované tam vypsané jsou. Ostatní jsou v kolonce "doplň si sám".

Neboli. Western larp je u mě na stejné úrovni jako PostApo larp či Airsoft larp.

Dle mého totiž "rekvizity" dost často automaticky vymezují žánr. Jinak přesně to co píšeš. PostApo svět není jiný ve funkčnosti od fantasy světa či westernu. Formát hry je to stejný.

Stejně tak je někdy velice tenká linka mezí světem a bitvou.

Jinak bych ti rád ukázal jak tahle debata probíhala na Odraze myslím dva roky zpět. S různými subžánry a dělením dle té či oné kategorie, dle žánru či rekvizit, délky a pod jsme na jedné přednášce popsaly něco kolem 10 stran A1 (flipchart). A pak jsme začali spojovat a dopracovali jsme se ve finále asi tří jednotlivých kategorií, dle kterých by se hry měli dělit.

Ale jak píšu. na konci. Proč se hádat o kategorie, když se stejně za měsíc najde někdo, kdo udělá hru na hranici či úplně mimo. Škatulkování je jen pomocná berlička.

Ideální stav, který tu již také zazněl, je moment, kdy se organizátoři naučí o svých larpech psát čím jsou a ne čím nejsou a případně je zabalit do té či oné škatulky.

 

A poznámka na konec. Matematika na začátku článku mi sedí. Já působím a jezdím 10 let. Akce PP-BoS měla v roce 2011 svůj 20 ročník. To že tyhle čísla neodpovídají je způsobeno tím, že nejsem jejím prvním a nejspíš ani posledním organizátorem.

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

Rozdělení v závěru článku se mi nelíbí. Vnímám to jako BENY. Dělíme dle formy a dle prostředí, proto je na krátké vystižení potřeba alespoň dvou slov. Škatulkování je přirozené, já když zavolám kámošovi, tak mu nebudu přečítat několík odstavců o tom, co všechno ta hra je, řeknu jenom "Hele, za dva týdny post-apo larp..". U popisu akce by pak mělo být jak takové krátké vystižení tak i dlouhé vysvětlení a konkrétní vymezení. Umožňuje to snadnou orientaci zběhlejším. Tvoje rozdělení je navíc právě neflexibilní vůdči čemukoli novému - okamžitě by musela vzniknout nová kategorie. Podle tebe fantasy bitva, fantasy larp, post-apo bitva, post-apo larp jsou 4 různé věci, mně přijde pohodlnější říct že jsou "jenom" bitvy a larpy, některé jsou v post-apo prostředí, jiné fantasy (další western, nebo cokoli dalšího, co si vymyslí org.).

Není potřeba vymezovat definice prostředí, to lidé znají, nebo si odvodí (a pokud nějaký úplný začátečník ne, tak si hold přečte ten dlouhý popis akce). Navíc možných prostředí je tak obrovské množství, že to ani není reálné. Takže bych se soustředil jenom na vymezení forem her, abychom si rozuměli. Když někdo přijde s něčím na hranici, tak hold použije obě slova ("městská družinovka" a pod.). Kdyby někdo vytvořil něco natolik odlišného že by se to nedalo rozumě vysvětlit známymi formami ("světová družinovka ve městě hodně hraná komorně" by asi nebylo to pravé) tak by se vymyslel pojem nový. Myslím, že nové formy nevzníkaji tak často, abychom si to nemohli dovolit.

"They come back as dreadnoughts when they get killed..."

Pointou závěru není dělení, ani jak dělit či co.

Pointou je, že všechno je larp, a že blbost se hádat o to, zda něco ještě larpem je či není. A zda to patří do té či do té škatulky.

 

A to tvoje:

když zavolám kámošovi, tak mu nebudu přečítat několík odstavců o tom, co všechno ta hra je, řeknu jenom "Hele, za dva týdny post-apo larp..".

Tak Tím, že mu řekneš post-apo larp mu už popisuješ o co jde. Na telefon to stačí.

Když se tě zeptá o čem to je, tak mu stejně řekneš něco o rozsahu těch tvých dvou odstavců, o kterých píšu že to mnoho organizátorů nedovede napsat, řekneš.

Nebo tobě by stačilo, když bys jedinou věc, kterou se dozvíš od organizátorů bylo:
PostaApo larp, pátek až neděle, bude to husté
na takovouto akci jel bez vyhledání či dotázání se na nějaké bližší informace?

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

1. stačí to, když na tu akci jet nechci. Jelikož je takových akcí opravdu hodně, ocenil bych, kdyby každá měla označení, na kterém se všichni významově shodneme.

2. v některých případech stačí, jako byl například Gordaen - "jednodenní fantasy bitva za 50" bylo vše, co potřeboval kámoš vědět, abych ho tam regnul (+ datum, že šatrh, že může kopí a že si má sehnat červenou šerpu).

Ty rozšířené informace to samozřejmě nemůže nahradit. Že je všechno larp, souhlasím také.

"They come back as dreadnoughts when they get killed..."

kdyby každá měla označení, na kterém se všichni významově shodneme

A tohle je právě to škatulkování. O které se spoustu lidí snaží posledních 10 či 15 let. Problém je v té bohatosti. Nikdy se neshodnou všichni na všem. Jediná cesta, která by vedla k cíly je stanovení tohoto dělení nějakým diktátem z vrchu. O to se již také pár lidí snažilo.
Dokonce i fakt, že tady na larp.cz v kalendáři je nějaké zařazení akcí je vlastně svým způsobem taky takovým diktátem.

A kdybyste viděli, jak probíhala diskuze o tom, co tu má být ve škatulkách.

Případně jak vypadala na toto téma diskuze na Odrazu...

Marno mluvit....

Zkrátka na škatulkování mají dva larpaři tři různé názory. 

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

Já jsem celkem mladý hráč, na akce jezdím tak dva roky a můj (možná proto čerstvý) pohled na rozdělování je:

a) Hry, kde se nehraje a nebo hraje jen minimálně (třeba B5A), obvykle bitvy.

b) Hry, kde se hraje. A sem bych dal komorní larpy (které jsou obvykle hlavně o "divadlu"), světy (např. Perun, Řád...), městské larpy (např. Hlídky ať už jakéhokoliv města) atd. atd.

Co to pro mě znamená? Dvě věci - když si chci zahrát, dám si třeba pěkný komorák a když se chci jen tak "bezduše" vyblbnout, skočím si třeba na Severní bitvu. Zase na druhou stranu, když přijedu na akci, od které čekám divadlo a potkám tam hráče, kterým osobně říkám bitvaři, kteří si nelámou hlavou s neherním kecáním uprostřed hry, tak mě to fakt tankuje, ale to už je jiné téma.

Akáto pocta, že môj štít /vyrobil Grum , ja ho mám už tretí rok, preto tie záplaty/ sa dostal až do tohto článku. Innocent Posielam pozdrav

Ohledně používání češtiny jsem za, když jsem slyšel na posledním Odrazu někoho mluvit o diegezi, bylo mi z toho blbě. Druhá věc je používání pojmů, pokud je chceš skutečně používat jako ostré pojmy, někdy je to třeba.

Moje zkušenost se škatulkováním larpů se v mnohém překrývá s tvou, nicméně přijde mi možná dokonce na škodu se vracet k definici slova larp. Hlavně proto, že v důsledku to vždycky strhnou ti, kteří udělají nějakou hru a označí ji za larp, než teoretici, kteří začnou křičet, že to larp není.

Obecnější podmínky, spíš něž definice pojmu, jsou dle mě zřejmé, jak jsi naznačil. Tj. nezbytné je hraní rolí a na živo. Taky si někdy rád za anglické "action" podsouvám české "akce", protože preferuji ji na larpech vidět, ale pozor na to: "live action" není naživo+akce ale česky jen "na živo" nebo "reálně prováděný čin" a podobně "hraní rolí" je skutečně jen "ztvárňování rolí" nikolí hraní(si)+role.

To krásně dokládá paradox dřeváren, které jsou, jak ostatně připouštíš, často bez prvků hraní rolí. A někdy s nimi. Nepovažuji to pro dřevárny za nějakou urážku, říct, že jsou (jako) sport. Často jsou, ostatně osobně i chci aby (i) takové byly. Rozmanitost je dobrá.

Když si ale budeme hrát se slovy, je potřeba respektovat jejich přirozený význam (sémantiku). Použít české slovo pro něco, při čemž to české slovo znamená něco jiného, je horší, než použít slovo anglické. Sémantika slova "dřevárna" je "dominantní roli tam hraje dřevo". Což je pro mě důvod, proč to slovo není dobré. Není pro mě priorita vědět, jestli se mlátím dřevem nebo latexem, ale to že se mlátím (což říká slovo bitva) a jestli při tom budu já či někdo budu hrát roli (což říká to "s prvky" / "bez prvků" a tak).

Přes to se z toho nedozvím všechny informace které chci, a tam je dle mě zakopaný pes; většina pojmů, které vypisuješ, i na konci, jsou pro mě hrubě nedostatečné pro to, abych věděl, jestli na určitou hru chci jet – jaká bude. Řešení je naštěstí primitivní: Nepsát, co za hru to je, ale jaká je. To má totiž skvělou výhodu, že pak žádné definice nejsou potřeba, a to ani pro člověka, který byl jednou na komoráku nebo šifrovačce. Pokud o sobě hra jasně řekne, že se v ní bude tak často řezat po hlavě dřevem, tak často hrát roli a tak konkrétně hrát roli, tak často být v takové a takové krizové situaci, tak často se líbat bez triček, … Tak to bude nejen pro mě tisíckrát hodnotnější, než vědět, že je to „pervazivní nediegetická living dřevárna“ nebo „Volvo“, a můžu jen uvítat, že si autor to označení zvolí zcela libovolně.

Když už Mealtiner píše o češtině, asi k tomu má skutečný důvod :), přesto stojí za to poukázat i na jiné pohledy, díky Godricovi za to, že se zmínil o pojmu dřevárny (souvisí se slovem dřevo, jde o relikt z dob před 5-10 lety a slovo bitva mi přijde více než dobře nahrazující). Mě zaujalo slovo hrát, případně hrát si.

Dřevárnám se upírá podíl hravosti, jde prý o sport.

Hraní má několik významů například podle funkce, hrajeme si, protože nás to baví, hrajeme, proto abychom vyhráli, hrajeme, abychom viděli blikající světýlka automatu, hrajeme divadlo, abychom nemuseli ukazovat, jací jsme doopravdy a někteří z nás hrají, protože tím živí svoji rodinu.

Bitva tedy podle anglického ani českého výkladu není o nic míň hrou než sehraná scénka na školní besídce. Pokud by šlo o snahy dávat dokupy názvosloví, bude třeba napřed odlišit jednotlivá hraní.

A nechtěl bys nad slovíčkem "hrát si" napsat nějaký článeček? :)

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

facebook

Nejbližší larpy