Religionistika a larp poprvé


nimui - zveřejněno09 Březen 2011

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Víte, co je religionistika? Tento obor, který se, velmi zjednodušeně řečeno, zabývá historií a podstatou různých náboženství, nabídl v rámci nové studentské aktivity přednášku, která se snažila nalézt možný vztah mezi tímto studijním oborem a larpy. Přednáška proběhla na akademické půdě, totiž na Filozofické fakultně Masarykovy univerzity v Brně, a tomu také odpovídal její ráz. Přinesla mnoho podnětných témat i pro nás, kteří religionistiku nestudujeme. Proto padlo rozhodnutí věnovat zmíněným tématům několik krátkých článků na tomto webu a podělit se s vámi o to, jak lze o larpu přemýšlet mimo herní území.

Studium religionistiky nabízí mnohá zajímavá témata k řešení – zdá se, že skutečně stačí se dobře dívat a nějaké takové přehlížené, byť zajímavé, sebrat ze země.

Novou začínající (a doufejme, že také úspěšně pokračující) aktivitou studentů religionistiky jsou studentské večery na téma. První z nich se uskutečnila osmého března a nabídla poměrně atraktivní téma – larp ve vztahu k religionistice.

Autor této přednášky, Tomáš Hampejs, za stěžejní téma zvolil možnosti larpu ve výuce religionistiky. Oblastí k debatě se samozřejmě nabízelo víc (hra jako experiment, larp jako předmět "etnografického", možná lépe antropologického, studia atp.), ale z časových důvodů byla zdůrazněna právě možnost larpu jako pedagogické metody.

Vzhledem k tomu, že autor vycházel z pozice kognitivní religionistiky, byla do pléna nabídnuta otázka, jaký rozdíl je (nebo není?) mezi vírou předstíranou a skutečnou. Na larpu Ztracená generace představil možnost vystavět larp, který řeší religionistickou problematiku a zažít ji vlastně vnitřně – na vlastní kůži. Můžeme říci ideální kognitivní zážitek.

Tomáš Hampejs je velmi schopný řečník. Dokáže své myšlenky logicky strukturovat (ví, co chce říct a jak), přesvědčit většinu posluchačů o svých postojích (volí záměrně určité pojmy, byť někdy za cenu terminologické nepřesnosti). Jeho projev nepostrádá vtip, rétorickou přesvědčivost, klid a potřebnou suverenitu, která pramení také z faktu, že danou problematiku zná velmi dobře z vlastních bohatých zkušeností.

Přednáška tak poutavým způsobem otevřela velice zajímavé téma. Téma, které je ze své podstaty mezioborové – a mezioborový byl vlastně i cíl samotné přednášky, minimálně ve snaze navrhnou larp jako obecnou didaktickou formu/hru pro studium konkrétního oboru – a z mého pohledu si larp tento typ reflexe zaslouží. Posluchačům, které z drtivé, i když ne absolutní, většiny tvořili studenti religionistiky, nejen představil tento herní fenomén, ale rovnou jim nabídl, jak s ním v rámci studia zacházet.

Téma tento večer nebylo (ani nemohlo být) vyčerpáno zcela. Každopádně se zde vyskytlo mnoho sporných a podnětných otázek. Například zda je možné tak vágně, jak to předvedl Tomáš Hampejs, zacházet s jak s pojmem hra, tak s pojmem larp. Do určité míry je pochopitelné, že pro tuto krátkou přednášku bylo nutné určité zjednodušení a možná i ideologické zabarvení, osobně se ovšem domnívám, že někdy toto bylo ke škodě samotné přednášky. Z těchto faktů vyvstává dle mého názoru nejzávažnější otázka – zůstává larp, který je použitý jako didaktická hra, larpem? Kde je hranice mezi rolovým hraním a larpem? K těmto i jiným otázkám se vrátíme příště.

Petra "Nimui" Zmeškalová
Nimui [at] moravianlarp [dot] eu

 

Srdečně vás zveme na Religionistický studentský večer na téma

Religionistika, experiment a LARP: netradiční metody ve výzkumu náboženství a výuce religionistiky

který proběhne 8.3.2011 od 19:10h v učebně C21 filozofické fakulty.

Přednášet bude Bc. Tomáš Hampejs

Anotace:

Přes všudypřítomnou nedefinovatelnost sebe sama i předmětu svého studia ušla religionistika pravděpodobně velký kus cesty, když se obzor jejího zájmu posunul od náboženství k religiozitě. Především historizující ambice religionistiky jako vědy měly a stále mají svojí spodní nesmělou rovinu, kde nejde jen o to popsat a porozumět konkrétní dějinné realitě a jejím souvislostem, ale kde se hledá (ideálně přírodní, tj. "opravdový") zákon, mechanismus, vysvětlení (momentálně reprezentováno tzv. "kognitivním přístupem k náboženství"). Je možné srovnávat religionistiku třeba s fyzikou, chemií, nebo biologií? Je religionistice nějak přístupná královská metoda opravdové vědy, tj. "experiment"? A jestli ano, znamená to především to, že každý religionista musí být navíc kognitivní psycholog, a nebo na tom může být i něco zábavného? Metodologicky nesmírně povrchní elaborát s mnoha příklady se bude volně pohybovat na hranici akademické přednášky a sci-fi (až fantasy) vyprávění o prolínání světů, které spolu možná za normálních okolností moc nesouvisí, dokud nevezmeme teorie o "sociální konstrukci reality" opravdu vážně. Jádrem představovaného budou polovážné filosofické spekulace o zkoumání náboženství a vzdělávání (potencionálních) sociálních vědců vyplývající z inspirace tzv. larpem (live action role playing, viz třeba http://www.larpy.cz/larp/ , religionisticky zajímavý larp o kterém mimo jiné bude řeč krátce představený zde http://www.larpy.cz/report aze/recenze/ztracena-gener ace/), tj. skupinovou dramatickou rolovou volnočasovou až vzdělávací hrou v konstruované fikční realitě.

Přečtěte si navazující článek:  Religionistika a larp II - publikováno 31.3.2011
Přečtěte si navazující článek:  Religionistika a larp III - publikováno 28.4.2011

3
Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 hlasů)

No, zajel bych kdybych to neměl přes celé čechy a půl moravy...

Religionistika má štestí v tom, že je opravdu "mladá" a stále ještě v ní nejsou brontosáři diktující jednotný směr podle kterého se má věda pohybovat (kéž bych to mohl říci i o mém oboru XD). Myslím, že larp by zde opravdu mohl najít své uplatnění (stejně tak jako by našel uplatnění v historii, pedagogice, psychologi, psychiatrii a s trochou fantazie i v té chemii), ale záleží na propagátorovi a prostředí ve kterém se bude pohybovat...

 

Lidstvo nemůže získat nic, bez toho aniž by se předtím něčeho vzdalo. Abychom něco získali musíme ztratit něco ve stejné hodnotě. To je zákon o rovnosti výměny.

Souhlasím s tím, že zvlášť brněnské religio je schopné dávat prostor i takovým tématům a hlavně velmi podporují a motivují studentskou iniciativu, což nelze říct o jiných katedrách.

Nechci předbíhat, ale plánuji malé zamyšlení i nad tímto. Rolové hraní jako takové je totiž např. v psychologii i psychiatrii nebo pedagogice používané víc jak století - a myslím, že by nebylo tak složité zjistit, že nejen jediné století. Když už ta přednáška proběhla na fildě, tak jsem se rozhodla, že budu trošku rýpavější a vyzkouším si trochu "slovíčkaření" - i když na téhle škole je to spíš součást odborného stylu :-))))

Ty články možná budou vyznívat kriticky, nechť jsou ale spíš podnětem k nějakému vlastnímu přemýšlení. Když jsem si já sama pro sebe vyřešila, co za larp považuji a co už ne, tak to pro mne mělo mnohý užitek, víc jsem se začala orientovat v nabídce.

Osobně bych - a teď mluvím i jako pedagog - larp do škol necpala. Ale ani to není tak jednoznačně - však se snad dostanu k tomu, jak jsem to myslela, cca za dva týdny.

 

facebook

Nejbližší larpy