Úsvit jara: Projekt „Severních bitev“


Redakce LARP.cz - zveřejněno20 Leden 2011

Jednou z mnoha nevýhod toho, že se přátelíte s takovými larpovými celebritami jako je hlava Moravian LARP o.s. je to, že vás uhání, abyste napsali článek o projektu, na kterém společně děláte. A protože mi došly úhybné manévry, tak ho tady máte.

 

 

Jistě zní velmi sebevědomě označit sérii jednodenních bitev u Brna za projekt a zasloužilo by to vysvětlení. Nejlepší asi bude začít od začátku. Zhruba na konci léta roku 2009 se nám začala rýsovat konkrétní představa úplně jiné akce a to Pána Prstenů pro rok 2010, který bude oblečen v novém kabátě. Rozsáhlé změny a komplexní přestavba životového, zbraňového a soubojového systému se v podmínkách Brněnska jevila jako revoluční a kontroverzní1). Protože jsme se obávali, jak veřejnost přijme tyto změny za své 2), napadlo nás otestovat nejdůležitější pravidlové a systémové změny v praxi. Tak vznikla první ze série vzájemně navazujících akcí s názvem Předvečer zimy (listopad 2009). Tato série byla Mealtinerem pracovně nazvána „Severní bitvy“. Jak jistě tušíte je to kvůli tomu, že se odehrává v severních krajinách.

 

„Severní bitvy“ je tedy série fantasy bitev, která se odehrává ve smyšleném světě, který je inspirován upravenými momenty reálné historie. Hra čerpá inspiraci z událostí jako stěhování národů, násilné šíření křesťanství v raném středověku mezi pohany (např.: Sasy) a státní útvar ve hře nazývaný jako Říše může v některých momentech připomínat Svatou Říši Římskou Národa Německého. Hra využívá těchto dobře historicky známých momentů, byť předělaných ve vlastním designu, ke snadnějšímu vcítění se hráčů do příběhu.

 

Příběh (a první ročník) začíná příchodem loupeživých pohanských kmenů do Podolské marky na severní pohraničí. Jejich loupeživému řádění a dalšímu vpádu stanou v cestě vojska vévody Ulricha von Dahlberg. Tento zdatný válečník pak s pomocí Boží dokáže odvrátit tuto hrozbu. V navazující akci Úsvit Jara (březen 2010) je za horské průsmyky vyslána křížová výprava s úkolem obsadit nová území a přinést pravou víru mezi tamní lid. Vzhledem k předchozím událostem se tak děje ohněm a mečem. Třetí pokračování válečného běsnění na Severu s účelem potlačit rebelii a herezi v nově porobených územích nás čeká letos, na začátku března.

To jsme ale poněkud odbočili od hlavních účelů projektu. Hlavním záměrem bylo vyzkoušet si, byť v malém, jak funguje / nefunguje systém, jak ho dokáží strávit účastníci a jak si zvyknou na zavedené novoty. Chtěli jsme také vybočit z trendu statických řadovek plných věčného oťukávání, počítání životů a hádek. Snahou bylo posunout boj do estetické (pěkné na pohled) a dynamické roviny. Chaotické potloukání po bojišti změnit v přesuny vojsk. Což sebou nese potřebu střety více nalajnovat. Místo soutěže o to, komu kam přijde dřív, se více vojáků zaměřujeme na schopnost vyhrát vlastní střet. Velitel musí prokázat schopnost využívat měnícího se terénu, předností výzbroje svých vojáků a cit pro rozmístění sil. K tomu všemu měla sloužit široká paleta zbraní, menší počet životů a podmíněnost bonusů výzbrojí, která výrazně rozšířila paletu možností nasazení vojáků.

Další snahou, kterou projekt sledoval a sleduje je pomalu zavádět výraznější atmosférické prvky a realističnost 3). Primárně jde o vytváření realističtějšího dojmu válečného střetu. K tomuto dojmu výrazně přispívá odívání hráčů. Jednoduchý, praktický, tématický a nerušivý kostým je spolu s přilbou a lehkou zbrojí (není nutný ani gram plechu) zcela záměrně protěžovaná kombinace odění. Výrazný je apel na disciplinovanost armády. Pohyb v útvarech, poslušnost vojáků, široká struktura velení apod. (Říše v tom měla zatím navrch). A pak samozřejmě složitější rolové projevy, kterými se opět blýskla hlavně Říše jako kázání, vojenské projevy, důsledné hraní hierarchie (rytíř x družníci, řádoví rytíři x biskup apod.) nebo rekvizity od vlajek po kříže. Jako letošní novinku chceme zkusit zavedení atmosférických postav v krátkodobých rolích pracujících dle pokynů orgteamu, jejichž úkolem má být posouvání děje a předávání informací přirozenější cestou, než je sdělení orga přes vysílačku nebo čtení questu vytaženého z obálky. Uvidíme, zdali se zadaří.

Celé toto úsilí bylo spojeno i s cílenou rekrutací dobře vyzbrojených, zkušených veteránů. Z nich byla vytvořena tvrdá jádra, která nám pomohla kočírovat průběh akce a zajistit alespoň základní rovnováhu sil. Bez jejich pomoci by naše výsledky byly jistě mnohem skromnější. 

A jaké že vlastně byly? Z našeho pohledu nad očekávání. Nám jako orgům přinesla akce několik šikovných tipů z praxe, jak z vlastního pozorování, tak dle ohlasu hráčů. Příjemně nás překvapilo, jaký zájem o akci hráči projevili. A to nás nakoplo k dalšímu pokračování. Zvláště si ceníme nováčků a začínajících hráčů, které akce přitáhla a udržela si jejich přízeň. V současné době tedy akce mimo svého testovacího charakteru tvoří i součást palety bitev na Brněnsku. Závěrem snad zbývá jen dodat, že koho tahle písemná prezentace zaujala, a ještě to s námi nezkusil, má 5. března příležitost. (Úsvit jara - In nomine dei).

 

Glaren
severni(at)bitva(dot)cz1) Je potřeba pochopit, že Brněnsko a jižní Morava jsou i v současné době poslední významnou baštou mizejícího systému FAS a nejdete zde početnou škálu vyznavačů staré doby (i mezi organizátory), kteří mají silný vliv na povědomí výrazné části komunity hráčů. Takové věci jako dřevcové zbraně, velké štíty, ASF zásahové plochy, požadavky na slušný, nerušivý kostým, protěžování přileb a funkčních zbrojí apod. jsou považovány za špatnost, ubíjení nováčků, ničení ducha dřeváren a cestu do pekel.

2) Vzhledem k alokaci akce Pán Prstenů tvoří celkem přirozeně více jak polovinu účastníků lidé z Brna a jižní Moravy, kde to znamenalo šokovou změnu. Dále je potřeba upozornit na fakt, že pověst akce byla ve velmi mizerné kondici a to zásluhou i jejích současných organizátorů, tedy nás.

3) Nezaměňujte to prosím s reálností či precizní historickou přesností. Stále jsme fantasy akce.

4
Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (3 hlasů)

facebook

Nejbližší larpy