Štít- Mandle


2 replies [Last post]
User offline. Last seen 52 weeks 18 hours ago. Offline

Zdravím,
chtěl bych se zeptat jakou tloušťku překližky bych měl použít na prohnutý štít mandli o rozměrech 130*60 cm...

Díky

User offline. Last seen 52 weeks 18 hours ago. Offline

Ne, budu to mít od hobitů a dali mi na výběr buď 8 nebo 12mm....

Lorwyn's picture
User offline. Last seen 1 year 17 weeks ago. Offline

Já bych ti poradila 8mm. Btw, ohýbat to plánuješ sám?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news