Export kalendáře do vCalendar (*.ics) formátu


1 reply [Last post]
User offline. Last seen 4 weeks 8 hours ago. Offline

Ahoj, je někde k mání/plánuje se export celého kalendáře do formátu, kterému rozumí kalendářové programy, tj. např. vCalendar?

Šlo by o jednoduchý view, celkově práce v řádu minut - pokud by byl zájem a dostal bych podklady, klidně bych sem nějaký dopsal sám.

Díky,
Kořen

Tarenor's picture
User offline. Last seen 18 min 48 sec ago. Offline

Ahoj, to je skvělý nápad velmi rádi bychom ho realizovali, potřebujeme k tomu někoho, kdo je schopný aktualizovat stránky larp.cz. Pracovník se hledá.

Správce LARP.cz
2. viceprezident ASF Asociace Fantasy, z. s.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news