Heroes V


Bonhart - Posted on 23 June 2010

Na následujících řádcích dostanete coby čtenáři možnost nahlédnout do organizačního zákulisí bitvy Heroes V. Jejího vývoje, jak šel čas, stejně jako se seznámit s tím, co nás, doufejme, ještě čeká.

První ročník bitvy se uskutečnil na podzim roku 2008, dosud bez podtitulu, tedy v kalendáři zapsán zkrátka coby Heroes V. Asi zásadní okolností vůbec pro uspořádání akce byla účast jejích budoucích organizátorů na taktéž nově vznikající bitvě Warhammer: The Other Sides, odehrávající se od těch dob již každoročně v Jablonci nad Nisou. Byla to právě tato akce, která nabídla motiv výraznějšího zapojení larpových prvků, většího důrazu na samotné jednotlivce v armádě a taktéž vůbec možnost narušení určité uniformity armády rozdělením na zcela odlišné a blízce definované jednotky, jak z hlediska kostýmů, výzbroje, schopností, či roleplayingem.

Zásadním bodem, kromě tedy nezbytného nadšení a snahy o využití již zmiňovaných principů, byl dále samozřejmě výběr tématu samotné akce. Mnohé známé náměty byly využity již tolikrát, že jejich hodnota na poli jakékoliv inovace byla taktéž shledána už minimální a akci by nikdy nemohly poskytnou možnosti k dostatečnému rozmachu ani do budoucna. A jak tedy nakonec zvolit lépe, než téma Heroes, hry na PC známé snad po celém světě a zároveň tematicky v oblasti dřeváren takřka netknuté. Bitva, v rukách čtyř organizátorů, byla jednodenní, odehrála se v MČ Brno - Kohoutovice a to s účastí cca sedmdesáti hráčů rozdělených primárně mezi čtyři národy. Dějově se opírala přímo o konkrétní zlomový bod historie světa Heroes, s ideou další návaznosti už skrze počínání hráčů samotných. Ač se vyskytlo mnoho much k vychytání, byla akce po skončení prohlášena ve své podstatě za úspěšný začátek.  

Druhý ročník se odehrál na jaře roku 2009, tentokráte již s podtitulem - Dračí srdce. Příběh skutečně, s určitým časovým odstupem, plynule navázal na události minulé a tedy se již odchýlil od konceptu PC hry, aby definitivně ožil vlastním životem. Z organizačního hlediska nedošlo k výraznějším změnám, avšak o to více jich bylo v samotném herním systému, především v reakci na průběh a závěry ročníku 2008. Ze strany hráčů byl na základě reakcí zaznamenán po bitvě skutečně značný pokrok a zlepšení, což bylo pádným důvodem ke spokojenosti a potvrzení odhodlání v projektu pokračovat a co víc, začít jej dále rozšiřovat.


Ročník letošní (tedy 2010), s podtitulem - Kmeny z východu, se skutečně nesl především ve znamení realizace větších změn oproti loňsku právě organizačního charakteru a dalšího vývoje akce samotné. Hra byla již vyhlášena jako celovíkendová a odehrála se v malebném kraji Ochozu u Brna, kde se jí účastnilo již cca. 130 hráčů. Počet organizátorů se zvětšil na pět a taktéž i další národ dostal tohoto roku určitou možnost zasáhnout do dějin. Přípravy na tento ročník byly po všech stránkách náročné a mnohdy otestovaly organizátory až na hranici jejich odhodlání. Výsledkem byla i dle ohlasů akce kvalitní, avšak v mnoha ohledech rozporuplná. Z řad hráčů zjištěné dojmy však už povětšinou nelze, v případě zápornějšího hodnocení, označit za důsledek vyloženě chyb samotné hry.  Mnohem spíše šlo o důsledek snahy o vměstnání již příliš mnoha prvků a příliš mnoha představ do jediné, byť sebelepší, akce. 

Na otázku, zda bude nějaké příště roku 2011 je třeba odpovědět - ano bude. Avšak rok 2010 se stal zlomovým právě i ve smyslu zjištění, že organizace v současném modelu už by nemohla přinést pozitivní vývoj. Akce se tedy rozdělí na dvě rovnocenné větve, v nichž bude zastoupen někdo z původního týmu, avšak nadále se budou vyvíjet už samostatně. Toto je třeba brát nikoliv jako úpadek akce, ale naopak její rozkvět. Konec konců, fungujeme jako pokémoni, taky se vyvíjíme a věříme, že tímto dokážeme tím spíše dosáhnout spokojenosti pro všechny věrné hráče, ať už jim bude bližší kterákoliv varianta.

0
Your rating: None

Zdravím,
po přečtení prvního odstavce jsem se těšil na organizátorské tipy či vyhodnocení zpětné vazby. Bohužel se mi na dalších řádcích dostalo pouze encyklopedického textu jaké R.O.G.U.E pořádali dřevárny. My máme skoro stejný text na našich stránkách v sekci Akce Klubu - Námi pořádané, jen není tak košatý.

Moc rád bych si přečetl o tom jak se nastíněné cíle organizátorů podařilo naplnit. Co bylo příčinou jejich naplnění nebo naopak proč se některé věci nepodařilo naplnit. Rád bych si také přečetl o tom proč byl první ročník hodnocen tak skromně a hlavně jak bylo dosaženo takového vylepšení ve druhém. Nejvíce jsem čekal hodnocení zpětné vazby u posledního třetího ročníku, bohužel jsem se ho nedočkal.

Tento článek měl být zřejmě jen stručné shrnutím akcí Heroes V pořádanými R.O.G.U.E. Čekal jsem od něj něco více, takže si za své zklamání můžu sám. Ale trošku doufám, že zažehnu jiskřičku inspirace k napsání obsáhlejšího článku. Mnoho organizátorů by to jistě ocenilo a třeba se podepsalo na kvalitě jejich akcí, kdyby nemuseli opakovat stejné chyby.

S pozdravem
Wicki z
KoRH

KoRH - Knights of Red Hills - dřevárny, LARP

Zdravím,

článek byl napsán primárně podle určitých předpokladů, které na něj byly kladeny a které jsem přijal, tudíž nebylo žádoucí pouštět se do hlubšího rozboru jak z hlediska popisu hry samotné (děj, strany,...), tak ani věcí neherních (zmiňovaná analýza cílů, poznatků, ...). Skutečně text tedy může působit poněkud encyklopedicky, kdy vypovídá za 3 roky o určitých základních bodech a vývoji, nicméně přesně to také mělo být jeho účelem.

Co se týče zhodnocení zpětné vazby (a tedy i pohledu do budoucna), to které je ve článku uvedeno skutečně, možná kupodivu, ale nejvíc odpovídá realitě a to ze dvou důvodů. Prvního, že dost lidí podílejících se na tvorbě akce je rádo, že ,,už to má za sebou,, , alespoň pro tuto chvíli, a čas změn či hlubokých úvah přijde až spolu s přípravami ročníku dalšího. A druhého důvodu, že letošní ročník byl třetí a také poslední za stávajícího složení organizace a i kdybychom byli dejme tomu někteří schopní nastínit co jsme si odnesli nebo chystáme, neshodli bychom se. A i proto se počítá s tím, že Heroesy se rozejdou dvěma nezávislými směry, pod / s někým z původního týmu, ale ty směry budou velmi pravděpodobně odlišné a tudíž prohlásit ,,tohle bylo špatně,, je takto nevhodné - troufnul bych si říct i tak, že jsme se všichni poučili, něco si odnesli, ale že to zdaleka není totéž, co si právě kdo nese (a neznamená to, že něco je nutně horší / lepší).

Samozřejmě, každý z nás by nejspíš dokázal podat svůj pohled, svoji vizi, svoje plány...ale to všechno je na realizaci rok daleko a kromě toho, článek měl být pokud možno za Heroesy prostě právě jako celek, co už máme za sebou a co nás ještě čeká, pokud možno informativně a nestranně.

 

 

L'ap'za zhah nodven, jhal udos maglust ph'nindyn, vel'uss dajakk ol... L'oloth zhah naut verin, ol shlu'ta tlu er'griff l'orn vel'bolen torthae ol...

Wicki možná narážel na to, že se z článku nic moc nového nedozví. Nic proti článkům zde, každému patří alespoň půlka bludišťáka, že vůbec něco napíše, takže samozřejmě i tobě (předám někdy na pivě). Ale pišme články pro to, aby byly pro ostatní užitečné a zajímavé, aby byly konkrétní a poučné. Smyslem mé reakce není si do tebe "kopnout", jen píši, co bych já osobně rád slyšel.

Nemusíš přeci vůbec psát, co je lepší a co je horší, stačí přece říct "Já(my) na to nahlížím takto, ostatní mají tento názor."

Ještě mi příliš není jasné, co myslíš těmi dvěmi větvemi. Rogue bude existovat ve stávajícím složení a různí lidé ze skupiny budou organizovat dvě různé akce? Nebo se rozdělí Rogue a tito rozdělení lidé půjdou každý svoji cestou nebo naopak bude vše při starém a ty větve chápu úplně špatně? Díky za odpověď

P.S: Nejedete náhodou na GameCon? :-)

 

Nu, ve své podstatě se nedozví nic vyloženě zásadního, to je fakt, ale jak už jsem říkal, určitá ,,encyklopedičnost,, prostě byla předpokladem. A reakce nevnímám nijak negativně, jen jsem se snažil odpovědět na to, co Wicki psal a proč tomu tak je... Naprosto chápu, co říkáš, ale znovu se vrátím k tomu, že struktura článku je daná tím, co se ode mě v redakci očekávalo, že sepíšu, respektive jakou formou, a toho jsem se pak držel.

Samozřejmě, sepsat článek, jak na to sám nahlížím a jaké jsou třeba i názory ostatních by taky mělo své opodstatnění, nicméně tak ,,zadání,, (ale znovu říkám, že jsem to vzal dobrovolně a rád) neznělo, navíc by to vyžadovalo spolupráci už vícera lidí a bylo by to takové flamoidní (tohle děsivé slovo jsem použil jako odvozené od ,,flame,, :-D), prostě absencí jednotného pohledu bychom nejspíš dospěli k tomu, že bychom se shodli, že se neshodneme a měli bychom tu pak diskuzi ,,to je pravda / tohle je blbost,, o čemž to tu není (na to máme jiné expertní servery :-D). Určitě by to mohlo vypadat zajímavě formou rozhovoru, že někdo položí otázku a každý ze ,,zúčastněných,, na ni po svém odpoví, ale to už by vyžadovalo vážně trochu víc...nicméně jako idea mi to rozhodně nepřijde špatné, i kdyby na realizaci teď nedošlo.

Co se týče posledního odstavce... Rogue existuje dál a já předpokládám, že taky existovat bude, nicméně už beze mě, ale tohle nemá přímou spojitost. Podstatou je, že z 5ti (dříve 4) organizujících (pomocné síly teď nepočítám) se část vyslovila pro to, že by dala pauzu, část chce pokračovat cestou A a část cestou B (říkám ,,část,, ale při 5 ti lidech a lidském ,,já ti nevím / uvidíme / možná / asi...,, víceméně co možnost to 1 - 2 lidé). A tak se stane (pravděpodobně, je to za rok, taky můžeme vymřít všichni jak dinosauři a budou tu vládnou fretky) to, že si prostě odkaz Heroesů, my co chceme pokračovat, prostě rozdělujeme... Bavíme se tu o jakémsi naprosto virtuálním právu a odkazu, nicméně jsme se tak prostě dohodli. Ano, současná situace je asi taková, že jeden směr reprezentuju já, jeden 2 lidé a pauzu by dali taky 2. Ale tohle je opravdu jenom aktuální stav a jakási ,,vize,, kdy jsme hlavně chtěli, aby akce dál pokračovala a bylo to známo (kdybych někam pravidelně jezdil, taky by mě zajímalo, jestli mi tu akci nezruší). Ptát se, pod čím jménem přesně akce bude, kdo bude součástí toho kterého týmu, jestli opravdu obě strany svůj záměr uskuteční, v čem budou hlavní změny (popřípadě kolik bude WC :-D)...to všechno jsou otázky, na které jednak nemůžu odpovídat za jiné a druhak i u idejí vlastních si uvědomuju, že v tuhle chvíli je to absolutně ve stádiu plánů (ďábelských... :-D).

Ad. P.S. ...já ne, zbytek netuším, ale nic jsem o tom nezaslechl ani nečetl (takže spíš ne)...

L'ap'za zhah nodven, jhal udos maglust ph'nindyn, vel'uss dajakk ol... L'oloth zhah naut verin, ol shlu'ta tlu er'griff l'orn vel'bolen torthae ol...

Hot news

Nejbližší larpy