Vidlácké války


Basic information
Date:2. March 2019
Organizer:Krang
Group:
Type:Larp-bitva (Fantasy)
Number of participants:50
Other information:Bez věkového omezení,
Support:none
Venue
Region:Hl. m. Praha
City:Praha
Place:Ďáblický háj
Registration information
Participation:Nutné podat přihlášku
Web:http://reveri.eu/vidlacke-valky/
Description

Albis je lesnatou a hornatou zemí daleko stranou zájmu velkých králů a jejich království. Je to divoký kraj a jeho obyvatelé jsou rázní a vzpurní. Tamní pan kníže je neustále zavřený za pevnými zdmi svého hradu a vesnice a města si vládnou sama skrze své starosty a stařešiny.

Blízko Temného lesa se rozkládá od pradávna Ves. Je to pár domů na kopci a několik domů kolem mlýna pod kopcem. Horňáci a Dolňáci, jak si obyvatelé mezi sebou říkají, se neměli nikdy v lásce. Loni to došlo tak daleko, že si každá část zvolila svého starostu a vesnice se rozdělila. Jenže vesnice nejsou jen stavení, to jsou také pole a sady kolem. Horní ves i Dolní ves si ale představuje dělení jinak.

Co naplat, pán je daleko a vesničané musí vzít spravedlnost do svých rukou. Přijeďte se přidat k Horňákům nebo Dolňákům a prožít rok na vesnici plný bojů a naschválů v bitvě, která se nebere zas tak vážně.

Vidlácké války je jednodenní životová dřevárna zasazená do fiktivního světa Albis, který je inspirován pohádkami Střední Evropy. Uskuteční se 2. března 2019 v Ďáblickém háji v Praze. Sraz bude u vstupu do lesa od stanice Vozovna Kobylisy