Machové Poviedky II: Za hrsť zlaťákov


Basic information
Date:27. June - 1. July 2018
Organizer:Xlebo
Type:Outdoor larp (Fantasy)
Number of participants:60
Support:none
Venue
Region:Zlínský
City:Vsetín, Horní Jasenka
Place:Skyrim vesnička
Registration information
Participation:
Web:http://machovepoviedky.larp.sk/
Description

Jedná sa o sandbox larp s prvkami high fantasy. Zasadený je do sveta Aggalion, kde dobro prevažuje nad zlom hlavne vďaka zdravému humoru, ale nejakú cenu ho to vždy stojí a bez hrdinov, či mágie to tiež nejde. Temnota je tradične štýlovo temná, svet dobra je pestrý ako jednorožec po hubičkách. Príď pútniku a skús ovplyvniť beh mestečka Auripula, jeho cechov a náboženstiev, či zlož svoje kosti v hospode U čierneho vola, v kúpeloch U Bona Dažé,  prípadne na lokálnom cintoríne.