Kroniky Belegienu: Cena míru


Basic information
Date:28. October 2017
Organizer:Ardaran
Type:Outdoor larp (Fantasy)
Number of participants:Neomezeně
Support:none
Description

Akce "Kroniky Belegienu: Cena míru" je tažením v rámci světa Kronik Belegienu. Na akci je kladen důraz na reálnost středověkých reálií samozřejmě vojenství s využitím LARP-u. Hráč se může účastnit jako postava a tudíž může zasahovat do příběhu jak světa tak osobního příběhu postavy. Pokud se hráč na postavu necítí může se účastnit také jako řadový voják a tudíž se účastní pouze jako... (More)

Hodnotit akci

0

Odkazy