prožitek


Dance Macabre - taneční larp

Morgain - zveřejněno15 Březen 2012

Dance Macabre: Autorka Šárka Olehová


A potom hudba zmlkla a na náměstí se rozhostilo ticho, tlumené ticho, jako když padá sníh. Všechny zvuky spolkla noc a také těla shromážděná na náměstí – nikdo nedupal ani nešoupal nohama, téměř se neodvažovali dýchat. Někde poblíž začaly odbíjet hodiny: zvonily půlnoc. A tehdy přišli…

Neil Gaiman: Kniha hřbitova, z amerického originálu The Graveyard Book vydaného HarperCollins Childrehs Book, a division of HarperCollins Publishers, New York 2008 přeložila Ladislava Vojtková. Vydal Bohuslav Svoboda – POLARIS, ISBN 978 – 80 – 7332 – 129 – 1.

Hra Dance Macabre v sobě snoubí mystickou atmosféru tance s mrtvými a vášeň argentinského tanga.

 

facebook

Nejbližší larpy