fotograf


Tečka na závěr… (Úděl fotografů - 4. díl)

Viper - zveřejněno11 Listopad 2013

Ve třech předchozích dílech jsme se spolu bavili o přípravě fotografa na akci, o tom, jak se fotograf na akci chová, a také o tom, jak fotograf někdy i hodiny sedí doma u počítače a upravuje své fotografie před jejich zveřejněním.

Dnes celou minisérii článků o fotografech dokončíme. Dnes se budeme bavit o všeobecné potřebě zálohování, umisťování fotografií do internetových galerií či následné posílání fotografií ve větším rozlišení.

Není to jednoduché... (Úděl fotografů - 2. díl)

Viper - zveřejněno05 Březen 2012

Úděl fotografa není vždy jednoduchý. Často ho na jeho fotografické pouti potkává mnoho nepříjemností a překážek. A aby těchto těžkostí bylo co možná nejméně, fotografické práci velmi často předchází jistá příprava, která čerpá z dříve získaných zkušeností.

Dnes si v tomto článku povíme o tom, co všechno musí fotograf absolvovat, aby mohl konktérní akci nafotit. Společně zjitíme, jakou přípravu musí fotograf před akcí absolvovat. Také si řekneme jaké nároky různé akce na fotografa mají a co se na nich od fotografa očekává.

 

Vždy se někdo dívá... (Úděl fotografů - 1. díl)

Viper - zveřejněno07 Listopad 2011

...aneb o fotografech, co znáte a neznáte.

Osobně jezdím na larp ze tří důvodů. Pod první důvod patří samotné hraní své postavy, nevšední zážitky a pohyb. Druhým důvodem jsou super lidé, řeč s nimi a společně strávené večery u ohně. Posledním a třetím důvodem je fakt, že i já se často „dívám“. Jsem totiž fotografem…

 

 

facebook

Nejbližší larpy