Jak se píše LARP?


Tarenor - zveřejněno30 Září 2009

Zkratka LARP - Live Action Role Playing se již vžila do českého povědomí, minimálně v komunitě účastníků. A protože se jedná o krásně vyslovitelnou zkratku, začala se tato zkratka skloňovat jako jakékoli jiné české slovo. Z iniciálové zkratky tak vzniklo tzv. zkratkové slovo, které má charakter samostatného slova jak po stránce zvukové, tak tvaroslovné.

Pořádání larpu je tak jazykově zcela v pořádku. A jak je to vlastně s tím LARPem? Jako jednoduchá pomůcka slouží slovo LASER. Laser je stejně jako larp zkratkové slovo (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) a píšeme ho malými písmeny. Stejně je na tom slovo radar (radio detection and ranging).

Všimli jste si, jak LASER vypadá velkými písmeny divně?  Lépe tedy psát o larpu než o LARPu. Psaní slova tak, aby byla zachována velká písmena, se používá v případech, kdy se jedná o zkratku firmy či instituce (akcie ČEZu) a to pouze v textech neprávního charakteru. V 1. pádě lze samozřejmě psát velkými písmeny LARP, ale raději pište o larpu než o LARPu.

Na závěr ještě uveďme, že slovo larp se zatím nevyskytuje v žádném slovníku shrnujícím česká slova, ovšem tento stav je pouze otázkou času, neboť se český jazyk pochopitelně vyvíjí, nová slova se do něj začleňují a jiná upadají v zapomnění.

Slovo larp nyní nalezneme například v Slovníku současné čestiny od Lingea. Čím více se tedy larpy budou objevovat v tisku a dalších médiích, tím dříve se nám přestane larp červeně podtrhovat v textových editorech ;)

Slovo larp nalezneme od 20. 11. 2019 v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český

 

aktualizace 20. 11. 2019

4
Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (1 hlas)

facebook

Nejbližší larpy