Melloria 4 - Odkaz Árjů


Základní informace
Datum:30. srpen - 2. září 2018
Pořadatel:Arling
Skupina:
Typ:Outdoor larp (Fantasy)
Počet účastníků:100+
Další informace:15+,
Podpora o.s.:žádné
Místo konání
Kraj:Vysočina
Obec:Kamenice u Herálce
Místo:Westernové městečko Stonetown
Kontakty a registrační informace
Účast:Nutné podat přihlášku
Web:uroboroslarp.cz
Popis

 

 

 

Základní info:
Jako vždy, budeme ve westernovém městečku Stone Town
Jako vždy, v ceně larpu jest jídlo a pití mimo alkohol.
Jako vždy se dá pít za vlastní peníze v hospodě, která bude otevřena v odpoledních až nočních hodinách.
Jako vždy se dá najít či koupit za herní peníze omezené množství chlastu ve hře.
Jako vždy je v ceně i ubytování, avšak postele nevystačí pro všechny (cca 85 postelí) a letos z důvodu abychom zvýhodnili plebs, kterého zoufale potřebujeme více, budou sruby přidělovány přednostně plebsům bez historického ležení.
Jako vždy děkujeme gardě, že spasí naše duše
Jako vždy historické stany vítány a odměněny zvýhodněním ve hře
Letos počítáme 110 až 120 hráčů
Cena bude 800 kč sakum prásk čtvrtek až neděle
Herní doba čtvrtek večer až neděle oběd
Bestie a výpomocníci jedou za 500 kč
Postavy vám vyrobíme a práskneme na naše stránky, kde se budete moci registrovat. 
Více info o světě na www.uroboroslarp.cz

ALIANCE OHROŽENA!!!

Přinášíme vám nejčerstvější zprávy z Laponey a Enferu. 
Východní státy za horami napadly Alianci!!! Dne 20. 2. 4998 překročila zcela nečekaně armáda nevídané velikosti hranice Enferu, během tří hodin dobyla pevnost v Randaonském průsmyku a pronikla až ke břehům Ignerského moře. Zde se rozdělila na dvě části, každá čítající přes osmdesát tisíc mužů. Obě armády nesou prapory Ocelové Gardy a modly světlých bohů. Církve se k nim houfně přidávají a považují tento vpád za tažení proti heretikům a bezvěrcům. Jejich počet tak aktuálně rychle narůstá.

Dne 28. 2. 4998 bylo pod držením náboženské armády knížectví Soberia, Torthem, Indolian, Semitha a Porste. Enferská armáda, potřebující čas ke svému zformování poprosila piráty o rychlý útok z nové pirátské dračí lodě. Eskadra draků pod vedením draka Slívy dokázala vymazat přes dvacet tisíc nepřátelských útočníků. Vše nasvědčuje tomu, že bleskové vzdušné útoky jsou něco, z čím zkrátka cizácké armády nemají zkušenosti. Pirátská královna Ralga Rallas nabídla alianci i další pomoc v budoucnu, výměnou za hlasovací právo v rámci Aliance.

8. 3. 4998 bylo již zcela jasné, že část armády směřující do Laponey je diverze, zatímco jižní sbor armád velmi rychle míří k Zářnému Soutoku. Náš nejmenovaný zdroj z alianční rozvědky nám potvrdil, že v Západských horách za Zářným Soutokem v současné době probíhají velice důležité vykopávky, které jsou pro Alianci zcela klíčové. Mohli by snad východní fanatikové mířit přímo tam?

11. 4. 4998 Armáda Ocelové Gardy a náboženských fanatiků byla prozatím zastavena u Zářného soutoku. Společná armáda aliance měla díky pirátským útokům čas se zformovat a zadržela nepřítele mezi řekami Vexé a Literína. Vypadá to, že nepřátelé nemají dost sil k proražení blokády, nicméně každý den jim přicházejí stovky nových bojovníků, většinou z řad místních věřících. Pokusy o obklíčení selhaly. Severní armáda oblehla hlavní město Laponey. Pokud nebude obléhání prolomeno, město vyhladoví za dva roky. Ovšem podle minulých zkušeností je Ocelová armáda schopna město dobýt v řádech týdnů. Aby se vyřešila nastalá situace, svolává aliance další sněm. Údajně z praktických důvodů je sněm svolán do malé vísky Lergisen, která leží hluboko v Západských horách. Vesnice byla pro potřeby sněmu vyklizena a opevněna. Je snad možné, že toto netradiční místo setkání souvisí s vykopávkami, které se kolem města již celý rok uskutečňují?

https://www.facebook.com/events/153135552025050/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1520857860798073