Kroniky Belegienu: Cena míru


Základní informace
Datum:28. říjen 2017
Pořadatel:Ardaran
Typ:Outdoor larp (Fantasy)
Počet účastníků:Neomezeně
Podpora o.s.:žádné
Popis

Akce "Kroniky Belegienu: Cena míru" je tažením v rámci světa Kronik Belegienu. Na akci je kladen důraz na reálnost středověkých reálií samozřejmě vojenství s využitím LARP-u. Hráč se může účastnit jako postava a tudíž může zasahovat do příběhu jak světa tak osobního příběhu postavy. Pokud se hráč na postavu necítí může se účastnit také jako řadový voják a tudíž se účastní pouze jako... (Více)

Hodnotit akci

0

Odkazy